SERRA & ARXER ADVOCATS

Especialitats

 DRET HEREDITARI

Malauradament totes les famílies hem de fer front a situacions tan tristes com la de la mort d’un familiar. Són moments durs i difícils que generen una sèrie d’obligacions als hereus, i cal estar ben assessorat per saber quins tràmits i de quina manera s’han de fer per complir amb la legislació vigent.

Igualment és important pensar en com volem disposar dels nostres béns per quan ja no hi siguem, i vetllar per ajudar els qui ens succeiran a tenir les màximes facilitats.

Per això us podem assessorar en les següents matèries:

- Testaments.
- Declaració d’hereus.
- Acceptació d’herència.
- Adjudicació d’assegurança de vida.
- Extinció d’usdefruit.
- Impost de successions i plusvàlua municipal.
- Pactes successoris.
- Reclamació de legítima.
- Desheretaments.

 DRET DE FAMÍLIA

La família és la millor de les institucions, però malauradament de vegades planteja problemes que ens cal resoldre. Per tal de trobar la millor solució us oferim assessorament en matèria de:

- Separacions i divorcis.
- Guarda i custòdia.
- Pensió d’aliments.
- Pensió compensatòria.
- Règim de visites.
- Incapacitat.
- Tutela i curatela.
- Filiació

 DRET CIVIL

En aquesta especialitat, segurament la més àmplia en el món del dret, us podem oferir assessorament en temes com els següents:

- Redacció de contractes.
- Reclamacions de quantitat.
- Desnonaments.
- Herències.
- Divorcis.
- Comunitat de propietaris.
- Dissolució de condomini.
- Drets reals.
- Responsabilitat civil.
- Accidents de trànsit.
- Reclamació de danys.
- Dret civil català.

 DRET PENAL

Tant si sou la víctima, com si us trobeu heu estat denunciats com a possible autor d’un delicte, assessorar-se és essencial. A SERRA & ARXER ADVOCATS us podem ajudar. Podeu consultar sobre qualsevol tipus de delicte, entre els quals:

- Violència de gènere i violència domèstica.
- Furt i robatori.
- Estafa i apropiació indeguda.
- Contra la seguretat del trànsit.
- Contra la salut pública.
- Falsificació documental.
- Contra la llibertat sexual.
- Jurisdicció de menors.

 ESTRANGERIA

Dins del dret administratiu, una de les especialitats del despatx és tot el relacionat amb el dret d’estrangeria. Quan te’n vas a viure a un altre país necessites assessorament per fer que la teva situació, i la dels teus familiars, sigui regular. A SERRA & ARXER ADVOCATS us oferim un tracte proper i personalitzat. No dubteu a preguntar per:

- Sol·licituds de nacionalitat.
- Sol·licitud d’autorització de residència / treball.
- Reagrupacions familiars.
- Recursos de reposició.
- Recursos contenciós administratius.
- Cancel·lació d’antecedents penals i policials.

 DRET ADMINISTRATIU

A l’hora d’interactuar amb l’administració pública cal estar ben assessorat. Us podem assessorar en temes de:

- Responsabilitat patrimonial de l’administració.
- Estrangeria.
- Interposició de recursos.
- Multes.

Truca'ns i compta amb l'assessorament del teu advocat de confiança